1/4

ข่าว

May 25, 2018

*** ออกรถ ซื้อรถ เงินผ่อน มือ 1 หรือ มือ 2 *** รออีกนิดดีมั้ย มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก้ไขใหม่ ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ถ้าอยากสบายใจรอหน่อยก็ดี !

*** ออกรถ ซื้อรถ เงินผ่อน มือ 1 หรือ มือ 2 *** รออีกนิดดีมั้ย 
มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก้ไขใหม่ ใช้ได้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ถ้าอยากสบายใจรอหน่อยก็ดี !

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า ไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมาก !!! ควรใช้ตอนไหน

ไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมาก !!! ควรใช้ตอนไหน 💀💀💀

ไฟฉุกเฉิน หรือที่เรียกกันติดปากว่าไฟผ่าหมาก ตกลงว่าเราใช้ในกรณีไหนครับ
1.ใช้ในกรณีขับผ่านทางแยกหรือเปล่า หรือ
2.ใช้ในกรณีฝนตกลงหนัก หมอกลง หรือทัศนวิสัยไม่ดี
ไม่ใช่....แน่นอน เพราะอะไร #MrSafeDriveมีคำตอบ

ตอบข้อที่ 1 ถ้าใช้ขับผ่านทางร่วมทางแยก จะทำให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นที่วิ่งมาจากทางด้านซ้ายอาจมองเห็นไฟกระพริบไม่ครบทุกดวง เพราะเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นไฟเลี้ยวธรรมดา ดังภาพที่ 1 และไม่รู้ว่ารถที่เปิดไฟฉุกเฉินกำลังจะขับตรงไป จึงขับตรงไปเช่นกันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังภาพที่ 2

ตอบข้อที่ 2 หากเปิดไฟฉุกเฉินแม้จะฝนตกลงหนัก หมอกลง หรือทัศนวิสัยไม่ดี รถคันที่ขับตามมาจะไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนเลนเมื่อใดเพราะไฟฉุกเฉินกระพริบทุกดวง
ไฟฉุกเฉินตามความหมายของกฎจราจรคือจะให้ใช้ในกรณีที่รถรถจอดเสียระหว่างเดินทางกับอีกกรณีคือมีการลดความเร็วลงอย่างกระทันหันเนื่องจากทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเตือนรถคันหลังให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้น เข้าใจตรงกันนะ

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกแต่ประกันยังจ่าย 
ตั้งแต่วันที่ #1มิถุนายน60 ยังเมาเหมื่อนเดิมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นอกจากผิดกฎหมายแล้วประกันรถจะไม่คุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สินผู้ขับขี่อีกต่อไป

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า การขับรถโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า

การขับรถโดยการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นเป็นหลักความปลอดภัยข้อหนึ่ง เพราะหากผู้ขับรถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งผิดปกติอยู่ข้างหน้าจะทำให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวังขึ้น อุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังตัวอย่างในภาพครับ

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า ใช้แตรเพื่อเตือนหรือเพื่อด่า

ช้แตรเพื่อเตือนหรือเพื่อด่า

1 / 1

Please reload

บทความ

ฟ้องคดี

ทนายความ หมายถึง ผู้ที่ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญาและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย อ่านต่อ

บริการร่างสัญญา

สัญญา นิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีเจตนาเสนอ และสนองตรงกัน มุ่งจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ อ่านต่อ

ติดตามหนี้สินและบังคับคดี

การบังคับคดี หมายถึง วิธีการที่คู่ความผู้ชนะคดีจะดำเนินการเอาแก่ผู้แพ้คดีเพื่อให้ได้ผลตามคำพิพากษา เนื่องจากฝ่ายแพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยได้ทราบคำบังคับ และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อการปฏิบัติตาม อ่านต่อ

จดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัด (อังกฤษ: Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ บริษัทจำกัด อ่านต่อ

ที่ปรึกษากฏหมาย

ที่ปรึกษาคือ ผู้ที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และความสามารถ ให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น

กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง อ่านต่อ

บัญชี-ภาษี

อยู่ระหว่างการปรับปรุง พบกับการบริการด้านบัญชี-ภาษี เร็วๆนี้

บริการกฏหมาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

img001.jpg
img001.jpg
press to zoom
img004.jpg
img004.jpg
press to zoom
img002.jpg
img002.jpg
press to zoom
img003.jpg
img003.jpg
press to zoom
img005.jpg
img005.jpg
press to zoom
img006.jpg
img006.jpg
press to zoom