top of page

ข่าว

Aug 13, 2022

#นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับสูงสุด 2,000 บาท มีผล 4 ก.ย. 65 นี

    วันนี้จะสรุปประเด็น ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ในการใช้รถใช้ถนน เดิมทีเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นเคยในข้อกฎหมายอยู่แล้วว่า

ผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัย และลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ ในบางครั้งผู้ที่โดยสารในรถ อาจละเลยความปลอดภัย ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หากเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ ผู้โดยสารจะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้

May 25, 2018

*** ออกรถ ซื้อรถ เงินผ่อน มือ 1 หรือ มือ 2 *** รออีกนิดดีมั้ย มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก้ไขใหม่ ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ถ้าอยากสบายใจรอหน่อยก็ดี !

*** ออกรถ ซื้อรถ เงินผ่อน มือ 1 หรือ มือ 2 *** รออีกนิดดีมั้ย 
มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก้ไขใหม่ ใช้ได้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ถ้าอยากสบายใจรอหน่อยก็ดี !

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า ไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมาก !!! ควรใช้ตอนไหน

ไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมาก !!! ควรใช้ตอนไหน 💀💀💀

ไฟฉุกเฉิน หรือที่เรียกกันติดปากว่าไฟผ่าหมาก ตกลงว่าเราใช้ในกรณีไหนครับ
1.ใช้ในกรณีขับผ่านทางแยกหรือเปล่า หรือ
2.ใช้ในกรณีฝนตกลงหนัก หมอกลง หรือทัศนวิสัยไม่ดี
ไม่ใช่....แน่นอน เพราะอะไร #MrSafeDriveมีคำตอบ

ตอบข้อที่ 1 ถ้าใช้ขับผ่านทางร่วมทางแยก จะทำให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นที่วิ่งมาจากทางด้านซ้ายอาจมองเห็นไฟกระพริบไม่ครบทุกดวง เพราะเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นไฟเลี้ยวธรรมดา ดังภาพที่ 1 และไม่รู้ว่ารถที่เปิดไฟฉุกเฉินกำลังจะขับตรงไป จึงขับตรงไปเช่นกันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังภาพที่ 2

ตอบข้อที่ 2 หากเปิดไฟฉุกเฉินแม้จะฝนตกลงหนัก หมอกลง หรือทัศนวิสัยไม่ดี รถคันที่ขับตามมาจะไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนเลนเมื่อใดเพราะไฟฉุกเฉินกระพริบทุกดวง
ไฟฉุกเฉินตามความหมายของกฎจราจรคือจะให้ใช้ในกรณีที่รถรถจอดเสียระหว่างเดินทางกับอีกกรณีคือมีการลดความเร็วลงอย่างกระทันหันเนื่องจากทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเตือนรถคันหลังให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้น เข้าใจตรงกันนะ

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกแต่ประกันยังจ่าย 
ตั้งแต่วันที่ #1มิถุนายน60 ยังเมาเหมื่อนเดิมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นอกจากผิดกฎหมายแล้วประกันรถจะไม่คุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สินผู้ขับขี่อีกต่อไป

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า การขับรถโดยการคาดการณ์ล่วงหน้า

การขับรถโดยการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นเป็นหลักความปลอดภัยข้อหนึ่ง เพราะหากผู้ขับรถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งผิดปกติอยู่ข้างหน้าจะทำให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวังขึ้น อุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังตัวอย่างในภาพครับ

July 06, 2017

Mr.SafeDrive มาบอกว่า ใช้แตรเพื่อเตือนหรือเพื่อด่า

ช้แตรเพื่อเตือนหรือเพื่อด่า

1 / 1

Please reload

ฟ้องคดี

ทนายความ หมายถึง ผู้ที่ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญาและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย อ่านต่อ

บริการร่างสัญญา

สัญญา นิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีเจตนาเสนอ และสนองตรงกัน มุ่งจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ อ่านต่อ

ติดตามหนี้สินและบังคับคดี

การบังคับคดี หมายถึง วิธีการที่คู่ความผู้ชนะคดีจะดำเนินการเอาแก่ผู้แพ้คดีเพื่อให้ได้ผลตามคำพิพากษา เนื่องจากฝ่ายแพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยได้ทราบคำบังคับ และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อการปฏิบัติตาม อ่านต่อ

จดทะเบียนบริษัท

บริษัทจำกัด (อังกฤษ: Limited Company) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ บริษัทจำกัด อ่านต่อ

ที่ปรึกษากฏหมาย

ที่ปรึกษาคือ ผู้ที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และความสามารถ ให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะ ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ เช่น

กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง อ่านต่อ

บัญชี-ภาษี

อยู่ระหว่างการปรับปรุง พบกับการบริการด้านบัญชี-ภาษี เร็วๆนี้

บริการกฏหมาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

bottom of page